Barn/ungdom är inte små vuxna

Sportkliniken Frölunda har specialinriktning mot barn och ungdom. Detta innebär att:

  • Sjukgymnasten har lång klinisk erfarenhet av behandling av denna åldersgrupp

  • Undersökning och behandling är åldersanpassad

  • Ungdom som vill börja styrketräna erbjuds professionell vägledning för att minimera risk för överbelastning